BİLMENİZ GEREKEN ÜÇ 16. YÜZYIL HOLLANDA RESSAMLARI

Hollandalı kaç ressamı biliyorsunuz? Rembrandt, Bosch, Vermeer… Peki ya hiç Joachim Patinir, Jan Goassaer veya Maerten van Heemskerck’i duymuş muydunuz? Eğer cevabınız hayırsa Eski Hollanda Ustaları arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceklerini öğrenmek için okumaya devam edip bize düşüncelerinizi yazın.

Joachim Patinir

Joachim Patinir (Patenier) (1480-1523/4), muhtemelen bugünkü Belçika’daki Namen yakınlarındaki Dinant’ta dünyaya gelmiştir. Peyzaj ressamıydı ve sanatındaki kayalık mostraların* Dinant’ın üzerindeki bir uçurumdan esinlenmiş olabileceği düşünülüyordu.

Joahim Patinir, St. Jerome Manzara Resmi, Madrid

16. yüzyıl Hollanda resimleri bir sürü değişimlere tanık olmuştur, bu değişimlerden biri ise manzara resminin öznesinin gelişmesidir. Bunu Patinir’in çalışmalarında çok net bir şekilde görebiliyoruz: genellikle değişik şekilli kaya oluşumları göstermek için hayali bir perspektif ekler. Figürler, eserlerindeki en iyi yaptığı şeyler değildi. Bu yüzden de sık sık meslektaşlarından, resimlerinin aksesuarı diye adlandırdığı figürleri çizmelerini isterdi.

Jan Gossaert

Jan Gossaert, 1527, Münich

Jan Gossaert (Mabuse olarak da bilinir), İtalyan sanatı üzerine çalışmalarını modelleyen bir Romanist^, yani Hollandalı bir ressamdı. Kariyerine Antwerp’te başlamış, ancak 1508’de klasik ve Rönesans sanatını ve mimarisini incelemek için Roma’ya gitmişti. Sonuç olarak resim üzerine büyük bir etkisi olmuştur. Bunu, mermer ve mimari unsurların dahil edilmesiyle veya insan biçiminin Mannerist (üslubunu abartan sanatçı) bir biçimde temsil edilmesiyle görebiliriz. Bununla birlikte, portreleri çok Kuzeyli görünüyor, bu da her iki etkinin birleşmesini sağlıyor.

Maerten van Heemskerck

Maerten van Heemskerck, Kuzey Hollandalı bir ressam ve biraz daha eski ve yaygın olarak seyahat edilen Haarlem ressamı Jan van Scorel’in (1495-1562) asistanıydı. Van Heemskerck de Roma’ya gitti ve 1532 ile 1536 yılları arasında yaşadı. Manzara, sanat ve mimari ile antik kalıntıları inceledi ve çizdi. İtalyan etkileri resimlerinde oldukça belirgindir. Heemskerck’in İtalya-Hollanda birleşimini Jan Gossaert’in eseriyle karşılaştırabilirsiniz.

Bu üç Hollandalı ressam hakkında ne düşünüyorsunuz? Eserlerini Eski Ustalarla bir tutulacak kadar orijinal ve sofistike buldunuz mu?

Kaynakça:http://www.dailyartmagazine.com/16th-century-dutchmen/

*Mostra: jeolojide herhangi bir jeolojik birimin (anakaya, sığ çökeltiler ya da değişik minerallenmelerin) herhangi bir kazı yapmadan yüzeyde gözlenebilen kısmına verilen ad

^Romanist: -Roma hukuku araştırmacısı. -Katolik

Sanatla Art sayfasının kurucusu

Bir Yorum Yazın