Sanatçı: Marie Bracquemond Kimdir?

Not: Bu Sanatçıları tanıtma serisi Mart 2016 da organize ettiğim Art + Feminism edit-a-thon  sırasında Wikipedia’ ya makaleleri eklenmiş veya geliştirilmiş kadın sanatçıları belgelemek için devam eden bir dizinin bir parçasıdır.

Image description: Black and white etching in a realistic style. A woman in a dress is sitting on a chair holding a paintbrush and palette. She's looking at an easel standing in front of her, which the viewer can only see the back of.
(19th century), Marie Bracquemond   

Stil: Empresyonizm

Ülke: Fransa

Yıl: 1840-1916

1928’de Fransız sanat tarihçisi Henri Focillon, Empresyonizmin üç “büyük kadını” olduğunu yazdı: Berthe MorisotMary Cassatt and Marie Bracquemond. Bu üç sanatçı, uzun soluklu şöhrete ulaşmayı başaran tek kadın empresyonistlerdir. Aralarından en az bilineni ise tartışmasız Marie Bracquememond.

Image description: A painting in a realistic style. With visible brushstrokes. We see a woman's shoulders and head. She's staring straight at the viewer. Her hair is up and she is wearing a large luxurious necklace with matching earrings.
(1870), Marie Bracquemond

Ailelerinin sınıfı ve bağlantıları, cinsiyetçi engelleri aşmalarına büyük ölçüde yardım eden Morisot ve Cassatt’ın aksine, Bracquemond daha tuttarsız bir yetiştirmeden geldi. Babası doğumundan kısa bir süre sonra öldü. Yeniden evlendikten sonra annesi, Paris’in güneyine yerleşmeden önce onu sürekli bir yerden başka yere taşıdı.

Bir sanatçı olarak, Bracquememond büyük ölçüde kendi kendini eğitmişti ve bir genç olan yerel ressam Auguste Vassort ile eğitilmişti. 1857’de, sınırlı sanatsal eğitimine rağmen, Bracquemond’un resimlerinden biri o dönemde en çok saygı duyulan sanatsal etkinlik olan Paris Salon’da kabul edildi. Bu, ünlü sanatçı Jean-Auguste-Dominique Ingres’e sanatının bir tanıtımını yapmasına yol açtı ve stüdyosunda onunla çalışmaya başladı.

1860 yılında bir mektupta şöyle yazmıştı: “Mösyö Ingres’in ciddiyeti beni korkuttu…”çünkü Ingres resim alanında bir kadının bu cesareti ve aziminden şüphe duyuyordu…Onları sadece çiçeklerin, meyvelerin, hayatların, portrelerin ve bu tür sahnelerinin resmini çizmekle görevlendiriyordu. Stüdyoyu terk etti ve kariyerini etmek için komisyon almaya devam etti.

Image description: Impressionist painting with visible brushstrokes and light palette. A woman is sitting in a sunny garden reading a book. She's sitting by a white table with grapes and a cup of tea. The woman is dressed in a large white dress and white bonnet. She's looking slightly away from the viewer and away from the book.
Le goûter (1880), Marie Bracquemond

Açık havada resim yapmaya başlayan ilk empresyonistlerden biri olarak tanınıyor. Bir defasında Empresyonizm’den söz etti, “sanki bir anda bir pencere açıldı ve güneş ile hava, evinize sel şeklinde girdi.”

Marie Bracquemond, başka bir sanatçı olan Félix Bracquemond ile evliydi. Félix’in kariyerinin gölgesinde kaldığı bir sanat kariyeri vardı. Yaratıcı bir işbirliği ve saygın bir evlilik olmaktan ziyade, Marie’nin ilişkisi 1890’dan sonra iş üretmeyi bırakmasının nedeni olmuştur. Her ne kadar Félix onu sanatına yardım eden ve etkilemiş olan ünlü sanatçılara tanıttıysa da, Marie’nin kariyerine son derece eleştireldi. En şiddetlisi, Empresyonizmi bir sanat hareketi olarak sevmemekte ve bu nedenle Bracquemond’un Claude Monet ve Edgar Degas’ı seçmen danışmanları olarak seçmesinden çok mutsuzdu.

Image description: A black and white etching in a realistic style. Two women are sitting on a balcony with a nature-filled landscape below. The woman on the right is wearing dark clothes and sitting in front of an easel. She is painting the woman on the left, who is posing in a long white dress with a parasol.
Terrace of the Villa Brancas (1876)

Oğulları Pierre’e göre, Félix, Marie’nin tarz seçimini eleştirmekten daha fazlasını yapıyordu. İşine ve başarısına sürekli olarak muhalif görünüyordu. Örneğin, Marie’nin resimlerini ziyaretçilere göstermeyi reddeder ve eşinin kendi çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini reddederdi.

Marie’nin 1890’da neredeyse tamamen sanattan vazgeçmesine yol açtığı iddia edilen şey de bu kızgınlıktı. Buna rağmen, yaşamının geri kalanı boyunca Empresyonizme ve ideolojisine bağlı kalmaya devam etti, hatta kocasının fikirlerine karşı savunmada yaptı.

Image description: Painting in an Impressionist style, with visible brushstrokes. A woman and a man are sitting at a dinner table bathed in the light of a single lit lamp that hangs over the table. The woman's back is to the viewer and she is looking towards the left. Beyond her, we see the man, facing the viewer. The table is laden with plates, vegetables, bread and wine bottles. Smoke from the food on the table rises between the people.

Under the Lamp, 1887

‘Under the Lamb’ Bracquemond’un en tanınmış eserlerinden biridir. Arkadaşları ve sosyal çevresini tasvir eden birçok eserinden biri. Bracquemem burada, arkadaşı Alfred Sisley ve eşini Bracquemem’in yemek masasında otururken resmetmiş.

Image description: Impressionist painting with visible brushstrokes and bright colour palette. Three people are sitting in a garden. They are all looking away from the viewer and from each other. Two women are wearing dresses and hats, while the man is wearing a wide-brimmed hat and a suit. Behind them is a nature-filled landscape.

On the Terrace at Sèvres with Fantin-Latour, 1880

O zamanlar birçok kadın sanatçı gibi, Bracquemond kamusal alandaki hareketlerinde de sınırlıydı. Bu, ‘On the Terrace at Sèvres’ gibi dış mekanlarının çoğunun kendi bahçesinde boyaması anlamına geliyordu. Bu çalışma, Empresyonizm stilin kullanılmasıyla elde ettiği renk, hareket ve ışık duygusunu örneklemektedir.

Image description: A watercolour painting in a realistic style. A woman is standing against a white unpainted background. She is wearing a full-length, ruffled but casual dress and holding an open umbrella. Her shadow is cast in front of her.

Woman with an Umbrella, 1880

Şu anda özel bir koleksiyonda bulunan bu suluboya eseri hakkında fazla bilgi yok. Beyaz arka plan bitmemiş veya belki de bir ön çizim olduğunu gösteriyor.

Kaynak: http://www.howtotalkaboutarthistory.com/artist-feature/artist-feature-marie-bracquemond/

Bir Yorum Yazın